Dokumenty na stiahnutie

Slovenské tlačivá

 • Kúpna zmluva (k predaju Vášho ojazdeného automobilu)
 • Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel
 • Žiadosť o odhlásenie a prihlásenie vozidla v rámci okresu
 • Žiadosť o odhlásenie a prihlásenie vozidla do iného okresu
 • Žiadosť o zapísanie motorového - prípojného vozidla do evidencie
 • Splnomocnenie na prepis vozidla inou osobou
 • Čestné vyhlásenie o strate VP, TP, OEV
 • Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vodičov
 • Žiadosť o vydanie technického preukazu v prípade straty alebo poškodenia
 • Žiadosť o vydanie medzinárodného vodičského preukazu
 • Žiadosť o odhlásenie motorového vozidla
 • Výpoveď PZP pred výročím zmluvy
 • Výpoveď PZP ku koncu poistného obdobia
 • Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla

České tlačivá


Nemecké tlačivá


Maďarské tlačivá


Poľské tlačivá* Správnosť tlačív je potrebné overiť pred podpisovaním. *